Technologie Digital Twins (digitálních dvojčat) dnes již umožňuje organizacím vylepšovat jejich produkty, systémy a procesy. A to jak během návrhu a vývoje, tak během následného provozu, údržby a během určování finanční efektivnosti.

Autonomní vozidla mohou ve zdravotnických zařízeních zastávat řadu funkcí, od převozu léčiv, sanitárního materiálu, přes výdej jídla pacientům, až po přesun diagnostických přístrojů mezi pracovišti. Přitom musí respektovat specifika zdravotnických prostor.

Chytré měření pomáhá identifikovat úniky v rozvodech vody a je základním prvkem efektivního hospodaření s vodou. Ultrazvukové průtokoměry nabízejí několik výhod ve srovnání s tradičními mechanickými vodoměry. Neobsahují pohyblivé mechanické části, mají nízkou spotřebu, poskytují vysokou přesnost a podporují měření v obou směrech toku kapaliny.

Zabezpečení dat a komunikace (tzv. problematika cyber-security) je dnes stále důleitější s tím, jak se stále větší množství dat generuje přenáši a zpracovává. Ještě více to platí pro bezdrátové průmyslové komunikace, jako například WirelessHART.

Power over Ethernet - PoE, IEEE802.3af standard

Power-over-Ethernet (PoE) is an emerging new technology that enables delivery of data and power to internet appliances over existing CAT-5 Ethernet cables. PoE is rapidly gaining in popularity with manufacturers and end users of devices such as VoIP phones, wireless access points, security cameras and point-of-sale terminals. PoE is governed by the standards defined in the recently ratified IEEE802.3af standard.

Stránky