V různorodých aplikacích průmyslové automatizace se nejčastěji používají dva druhy čidel: fotoelektrická a indukční (přiblížení). Oba mají své nedostatky a přednosti, které určují jejich použití.   A tak na příklad zatímco indukční čidlo může detekovat kovové objekty ukryté za neprůhlednou, nekovovou překážkou, pak fotoelektrické čidlo, které musí objekt v jistém rozsahu světla vidět,  takovou možnost nemá. Z druhé strany, pokud v takovém čidle použijeme laserové světlo, může být dosah detekce velmi velký, dosahující až několika desítek metrů. Takovým dosahem se již indukční čidla pochlubit nemohou.

Potenciální zranitelnost automatizace spočívá v kabelových rozvodech, kde proudí kvanta dat. Jakékoli narušení komunikace může vést k přerušení výroby, nákladnému poškození stroje nebo koncového produktu. Proto je nutné mít kvalitní kabely, které jsou přizpůsobeny dané aplikaci.

Zařízení Poseidon2 umožňuje nejen napojení na připravené cloudové aplikace SensDesk nebo HWportal, ale i snadno realizovat vlastní cloudový přenos dat prostřednictvím MQTT komunikace. Tak lze zajišťovat průběžný přenos naměřených informací do vlastní PC aplikace, do PLC nebo HMI v průmyslové automatizaci.

Aby bylo možné automatizaci aplikovat ve veřejných prostorách, je nutné vyvíjet i vhodné ovládací a signalizační prvky, které označením a světelnou, akustickou nebo vibrační indikací jasně člověku vyjádří svojí funkci.

Stránky