Mezi nové možnosti realizace velmi odolných ovládacích tlačítek patří novinka společnosti ALGRA s označením DYNAFORCE. Jak tato technologie funguje a k čemu je dobrá?

Výrobce napájecích zdrojů TDK-Lambda nabízí letos nový 24 VDC spínaný zdroj TDK-Lambda DRL 30-24-1 výrazně menších rozměrů než jeho předchůdci při stejných výkonových parametrech. Jeden takový zdroj jsem otestoval...

Flir je značka kvality ve vývoji a výrobě termokamer. Podívejte se na přehled nejaktuálnějších novinek v oblasti termografie v elektronice.    

Bezdrátové vzdálené I/O v průmyslu - systém SMC EX600-W

Jsou situace, kde komunikace se senzory, motory, měřícími či řídícími zařízeními a jednotkami po kabelu je velmi složitá. V případě různých rotujících, zvedaných nebo jinak se pohybujících se částí strojů či senzorů je bezdrátová komunikace spolehlivějším a jednodušším řešením. Zajímavé řešení v tomto směru nabízí nově SMC s označením EX600-W.

Určování polohy v reálném čase s přesností na 10 cm

Radiolokační systémy se staly všudypřítomnou funkcí téměř v každém typu mobilního zařízení. Sem patří také lokalizační systémy v reálném čase (RTLS) založené na ultra-širokopásmové (UWB) radiofrekvenční komunikaci. Pokud GPS nemůže poskytnout informaci o poloze hrají tyto systémy klíčovou roli.