Zařízení Poseidon2 a Damocles2 podporují komunikaci HTTPS (WEB) i pomocí XML. Článek vysvětluje, jak používat HTTPS a jak generovat, nainstalovat a spravovat certifikáty a to včetně generování v jednotce Poseidon.

Nejrychleji rostoucí dánský výrobce robotických technologií a největší dodavatel mobilních robotů dosáhl cíle 10 milionů EUR za rok 2017 a předpokládá nárůst na 27 milionů EUR v roce 2018. K jeho zákazníkům se řadí Honeywell, Airbus, Unilever, Adidas a řada dalších.

Mezi velmi rozšířené principy magnetických senzorů patří Hallův jev. Ten pak využívá i velká část průmyslových magnetických senzorů. Jak Hallův jev funguje a jaké průmyslové snímače jej využívají?

Výborná konektivita, pasivní chlazení, pracovní rozsah teplot okolí -20 až 60°C, široký rozsah napájecího napětí 9 až 36V, krytí předního panelu IP65, zkrátka SUPER.

Stránky
Informace obsažené v článcích jsou platné k datu vydání uvedeném v hlavičce článku a jejich platnost může být časově závislá

Komentáře a diskuse vyjadřují názory autorů, nikoliv redakce, která za jejich obsah nenese zodpovědnost.