Industry 4.0 a internet věcí jsou módní pojmy, které s sebou nesou řadu vizí. Některé obrazy nejsou ale úplně přesné.

Automatizovaná vrtací souprava reprezentuje mechatronický systém, který integruje elektrické a hydraulické součásti, kompletní software i rozhraní.

Vícekanálový automatický SPE systém na bázi NI CompactDAQ umožňuje připravovat vzorky pro monitorování potravin a životního prostředí.

Ares 10 je cenově efektivní GSM teploměr pro vzdálený dohled a odesílání poplachů z míst bez možnosti připojení k LAN. Lze k němu připojit až 3 vnější senzory a  2 detektory na  digitální vstup. Přes webový portál lze Ares10 konfigurovat, rozesílat alarmy či prohlížet grafy hodnot. Ares10 hlídá rozsahy hodnot připojených senzorů, při alarmové hodnotě posílá e-mail, SMS nebo prozvoní zadaná telefonní čísla.

Stránky
Informace obsažené v článcích jsou platné k datu vydání uvedeném v hlavičce článku a jejich platnost může být časově závislá

Komentáře a diskuse vyjadřují názory autorů, nikoliv redakce, která za jejich obsah nenese zodpovědnost.